PH: Bohemian Films, Client: Asian Paints, Brand: Asian Paints, Agency: Ogilvy & Mather, Mumbai

 

Crew:

Director: Parikshit Vaidya

DOP: Setu

Music Director : Raghav & Arjun Raghav M Kumar Arjun Prem Sangeet

Line Producer : Umesh Hadke

Producer: Shivi Arora

Production team: Raj Kamble, Ashish Chakravarty, Ashish Khazanchi , Ramanuj Shastry, Satbir Singh, Sachin Talwalkar, Russell Barrett, Subhash Kamath, Kapil Mishra, Mayur Hola, Talha Nazim , Talha Bin Mohsin, Mahesh Parab , Rahul Nangia , Amod Dani, Partho Sengupta, Nandita Chalam , Shirin Johari, Chondamma Cariappa , Akshay Kapnadak , Saurabh Mathur , Mandeep Singh , Vipul Thakkar , Amit Shankar , Anil Ralph , ThomasAlpa Jobalia

 

Client:

Client Servicing: Tulsi Chowksi

 

Agency:

National Creative Director: Abhijit Avasthi

Group Creative Directors: Mahesh Gharat & Azazul Haque

Creative Team: Rajaram, Prashant, Shahnawaz Khan